top of page

VM6-1 Виртуал менежер бэлтгэх 6 сарын хөтөлбөр

  • 112Days

Онлайнаар баг удирдах, цахим орчинд ажиллах чадвар олгож, B түвшний менежер бэлтгэх зорилготой 6 сарын хөтөлбөр

Төлбөр

MNT 1,450,000.00

Хуваалцах

Already a participant? Log in

bottom of page